Teckningskurs blev 52 kronor i Climeons riktade nyemission – tillförs 260 miljoner kronor

Climeon har beslutat om en riktad nyemission som det flaggades för efter börsens stängnings på torsdagen. Den var kraftigt övertecknad med stort intresse från ett antal nya och befintliga institutionella investerare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 52 kronor per aktie vilket innebär en rabatt med 2,2 procent mot gårdagens stängningskurs. Totalt emitteras 5 miljoner B-aktier och Climeon tillförs 260 miljoner kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 9,2 procent av antalet aktier och 2,8 procent av antalet röster.

Nettolikviden avses användas till att öka bolagets lokala närvaro på befintliga fokusmarknader samt nya marknader med målet att accelerera försäljningen.

Därtill ska man påskynda marknadslanseringen av nästa generations Heat Power-modul, minska kostnaderna per producerad kW för kunder, öka bruttomarginalen samt säkerställa produktens regelefterlevnad på respektive marknad.

Nettolikviden kommer också att möjliggöra strategiska investeringar, enligt bolaget.

Climeon uppger också att nyemissionen medför att villkoren för utbetalning av det lån bolaget beviljades av SEK och DNB den 28 september nu är uppfyllda.

Den riktade nyemissionen genomfördes med ett accelererat bookbuilding-förfarande som Carnegie och Pareto höll i.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire