Lumito genomför riktad emission om 45 miljoner – aktieägare erhåller teckningsoptioner

Medicinteknikbolaget Lumito, som är verksamt inom digital patologi, genomför en riktad emission om 4 miljoner units, bestående av 12 miljoner aktier och 4 miljoner teckningsoptioner. Totalt beräknas den i ett initialt skede tillföra bolaget cirka 45 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den riktade emissionen genomfördes genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Priset blev 11,25 kronor per unit, vilket motsvarar 3,75 kronor per aktie. Emissionsrabatten uppgick till cirka 11,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier under en 45-dagarsperiod fram till dagen för emissionen. Emissionen ger en initial utspädning cirka 13,8 procent.

Lumito avser att använda likviden till att stärka organisationen inför kommande marknadslansering. Teckningsoptionerna av serie TO3 avser att finansiera bolagets uppbyggnad av global distribution samt vidareutveckling av nästa generations medicintekniska instrument.

Vidare kommer man att kompensera sina existerande aktieägare genom att ge ut en teckningsoption av serie TO3 för varje tre aktier som innehas på avstämningsdagen.

Villkoren för TO3 är som följer. Två teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning under perioden från den 3 maj 2021 till och med den 31 maj 2021 till kursen 4,45 kronor per aktie, samt under perioden 1 november 2021 till 30 november 2021 till kursen 5,00 kronor per aktie. Om samtliga optioner utnyttjas stärks Lumitos kassa med ytterligare cirka 72,4 miljoner kronor.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire