Tethys Oils reservutveckling 2018 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 177 procent