Thinc Jetty Collective AB: Nyemissioner registrerade hos Bolagsverket

De nyemissioner i Thinc Jetty Collective AB (“Thinc” eller “Bolaget”) som nyligen genomförts i samband med förvärv av aktier i Context Media AB, Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB samt Kunskapskraft & Media Sweden AB har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 154 598 380 aktier och aktiekapitalet uppgår till 17 005 821,80 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se