THINC JETTY COLLECTIVE – Dotterbolagen Nowa Empower och Tre Art Reklambyrå går samman

Thinc Jetty Collective AB (publ.) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget och dess bägge dotterbolag Nowa Empower AB (Empower) och Tre Art Reklambyrå AB (Tre Art) idag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende Empowers förvärv av 100% av aktierna i Tre Art genom apportemission. Affären görs till bokförda värden och delägarna i Tre Art blir genom transaktionen delägare i Empower. Thinc som innan transaktionen ägde 75% av Empower och 70% av Tre Art kommer efter transaktionen att äga 72,5% av Empower. Tillträdet skedde per den 1 januari 2022, men kräver pga. den s.k. Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid Thincs årsstämma i början av juni 2022. Skulle beslutet ej få majoritet vid årsstämman, kommer affären att backas.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL SAMMANSLAGNING
Samgåendet mellan Empower och Tre Art är en följd av Thincs strävan att utveckla och stärka koncernen. Allt mer av kunderna köper allt mer av koncernens totala bredd och då olika bolag i koncernen jobbar med samma kunder finns utrymme för utveckling. Bolagen kompletterar varandra väl och genom samgåendet ökar förmågan att hantera större och bredare projekt mot större kunder. Dessutom uppstår synergier inom administration och ledning.  Planen är att de bägge bolagen sedermera kommer att fusioneras. Emil Hoffman som tidigare varit VD på Tre Art kommer att bli VD för den nya enheten. 

Nowa Empower och Tre Art har under genom åren haft en rad gemensamma projekt som uppskattats av kunderna, byråerna kompletterar varandra och skapar en fullserviceleverans inom strategisk kommunikation, kunddriven reklam och PR, allt med ett extra fokus på hållbarhet och privata kunder. Tillsammans skapar vi en plattform för lönsam tillväxt”, säger Emil Hoffman blivande på VD Empower.

Nowa Empower AB (Empower)

Empower arbetar med strategisk kommunikation, hållbarhetskommunikation samt PR & content. Bolaget bedrivs från centrala Göteborg. Empower omsatte ca 5,6 MSEK under 2020.

Sedan tidigare äger Thinc 75 procent av de utestående aktierna i Empower. Stefan Kavsjö som är aktieägarna i Empower blir genom transaktionen delägare i nya Empower med 7,5%. Lars-Ola Nordqvist som också är delägare i Empower innan transaktionen kommer att sälja sina aktier till de andra delägarna; Stefan Kavsjö, Mikael Rubensson och Emil Hoffman. Lars-Ola Nordqvist kommer istället att engageras på central nivå i Thinc-koncernen.

Tre Art Reklambyrå AB (Tre Art)

Tre Art skapar mångsidig och varierande affärsdriven kommunikation för att skapa intresse, förståelse, begär och gillande. Kunderna är oftast så kallade B2B, vilket innebär såväl stora som små företag, kommuner och ideella organisationer. Byrån bedrivs från centrala Göteborg. Tre Art omsatte ca 3,9 MSEK under 2020.

Sedan tidigare äger Thinc  70 procent av de utestående aktierna i Tre Art. Övriga aktieägarna i Tre Art (Mikael Rubenson respektive Emil Hoffman) blir genom transaktionen  delägare i Empower med 10% vardera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se