THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT BILDANDET AV WEBSEARCH SVERIGE AB – ETT JOINT VENTURE TILLSAMMANS MED FAIR ENTERPRISE NETWORK SWEDEN AB INOM WEBB, APP OCH TEKNIK

Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har verkställt bildandet av ett nytt bolag Websearch Sverige AB ”Websearch” tillsammans med Fairenterprise Network Sweden AB ”Fairenterprise” som aviserades i pressmeddelande 23 mars 2022.  Thinc har genomfört en investering motsvarande 540 tkr för 20% i det nya bolaget och likviden har använts av Websearch till att förvärva Fairenterprises verksamhet inom webb och teknik tillsammans med befintliga kund och leverantörsavtal som omsatt ca 4 mkr med resultat före skatt på ca 0,6 mkr räkenskapsåret 2020/21. 

Investeringen i Websearch har av Thinc bedömts ge en breddad teknisk närvaro och kompetens i Sverige och en ökad exponering mot webb, app och teknik ihop med kapacitetsförstärkning inom området. Dessutom ges möjlighet att sälja Thinc-gruppens andra tjänster och produkter till Websearch kunder. På samma vis kan Websearchs expertis användas i Thincs affärer. Parterna ser betydande industriell logik i ett samgående och förväntar sig synergier inom bl.a. försäljning och projektledning

Thinc har investerat 540 tkr för motsvarande 20% av aktierna i Websearch. Dessutom tillkommer kontant tilläggsköpeskilling baserat på Websearch resultat efter avskrivningar under 2023. Thinc erhåller även option att förvärva ytterligare 29% av aktierna i Websearch senast 20261231

”Investeringen i Websearch blir ett bra steg i vår ambition att fortsätta bygga ihop teknik och kommunikation för våra kunder. Dessutom kan vi använda kompetensen att vidareutveckla system i de bolag vi redan har i gruppen tex Jetty ABs. På så vis sparar vi både tid och pengar”, säger Anders Wallqvist, VD på Thinc Jetty Collective AB.

 ”Med Thinc som ägare med ombord får vi en fantastiskt god chans att utveckla och växa vår verksamhet flerfalt tack vare säljresurser och stark befintlig kundbas”, menar Björn Söderberg, VD på Websearch Sverige AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se