THiS Group förlänger teckningstiden i den pågående nyemissionen till den 1 september 2022

Styrelsen för THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att teckningsperioden för den nyemission av aktier (“Erbjudandet”) som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 31 mars 2022, förlängs ytterligare till den 1 september 2022.

Anledningarna till den förlängda teckningstiden är följande:

  • Bolaget är just nu i slutförhandlingar och i due dilligence-process med bolag som THiS Group avser att förvärva. Genom att förlänga teckningstiden har Bolaget möjlighet att slutföra förvärven inom ramen för befintligt emissionsbeslut.
  • Potentiella investerare får en sista möjlighet att investera i Bolaget innan börsnotering.

Styrelsen har även tagit beslutet att minska minimiinvesteringen till 880 tkr. Övriga villkor gällande Erbjudandet hänvisas till pressmeddelandet Bolaget publicerade den 31 mars 2022 samt till Pitch Deck som offentliggjordes i samband med Erbjudandet.

Jacob Svensson
IR-ansvarig
ir@thisgroup.se

THiS Less-is-more Group AB bygger upp en företagsgrupp med fokus på hälsa och hälsosam livsstil. Dessa företag delar behovet av centraliserad digitalisering, distribution och kommersialisering av produkter och tjänster, och ska genom hållbart företagande bidra till att minska förekomsten av fetma, typ 2-diabetes, hjärt/kärlsjukdomar samt andra folksjukdomar.