Stabil utveckling för Nowo under Q2 2022 – ökar antalet spartransaktioner med drygt 13 % mot tidigare rekordkvartalet Q1 2022

Det svenska fintechbolaget Nowonomics (Nowo) fortsätter att gå framåt. Totalt initierades 2 377 000 spartransaktioner under kvartalet vilket är en ökning på drygt 13  % mot Q1. Antalet förvaltade fondandelar har under kvartalet ökat med 11,5 % från 1 300 000 till 1 450 000 fondandelar i Nowo Global Fund.

– När vi kommunicerade om Bolagets utveckling och nyckeltal efter Q1 så informerade vi att vi kommer att minska marknadsföringen under Q2 till förmån för att optimera vår produkt ytterligare utifrån de lärdomar vi gjort under vår senaste marknadsförings- kampanj. Resultatet av dessa lärdomar kommer vi att se under hösten. Att vi trots detta ökade antalet initierade spartransaktioner under kvartalet med nästan drygt 13 % är mycket positivt. Att vi också ser en allt snabbare tillväxt i Nowo Global Funds antal förvaltade fondandelar visar också på att våra sparsätt passar ypperligt för många människor som vill spara, utifrån förmåga, även i stökigare tider som vi upplever nu i samhället i stort, säger Rutger Selin, VD på NOWO.

Under Q3 så kommer Nowo att lansera en rad nyheter. Bland annat så har Nowos medlemmar efterfrågat en prenumerationstjänst. I prenumerationstjänsten kommer man bland annat att kunna koppla ihop sitt sparande med en annan Nowomedlem. Tjänsten kommer också innehålla efterfrågad fördjupad sparinformation samt flera andra unika tjänster för de medlemmar som väljer att komplettera sin Nowo-upplevelse. I slutet av Q3 så kommer även en ny marknadsföringsinsats inledas där bolaget förväntar sig en ny tillväxtperiod.

För mer information, kontakta:
Rutger Selin, VD Nowonomics AB (publ), telefon + 46 70 931 64 28, mail rutger@nowo.se

Om Nowonomics AB (publ)
Nowo, Nowonomics AB (publ), föddes ur en frustration om att människor bekymrar sig om sin levnadsstandard när de blir pensionärer. Ett steg i taget hjälper vi våra medlemmar att trygga sin framtid medan de kan fortsätta leva precis som de gör idag.

Nowo har som mål att främja sparande inför pensionen och utvecklar därför egna verktyg och lösningar tillsammans med våra samarbetspartners för att förenkla, utbilda och hjälpa våra medlemmar att få en bättre ekonomisk situation.

Bolagets Mentor är Aktieinvest FK AB som nås på rutger.ahlerup@aktieinvest.se eller tel: +46 739 496 250