Upgrade Invest Nordic AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Upgrade Invest Nordic AB (”Bolaget” eller ”Upgrade”) är ett svenskt investmentbolag vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en notering inom en tvåårsperiod. Upgrades eget motiv till notering är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna att verka i noterad miljö.

Upgrade Invest Nordic AB är ett Stockholmsbaserat investeringsbolag som grundades 2018 med visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att notera sina aktier. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa värde för Upgrades aktieägare. Upgrade har i sin investeringsstrategi valt att inte begränsa sig till några specifika sektorer eller branscher.

Strategin består av två delar, där en är att äga minoritetsposter i tillväxtbolag. Ambitionen här är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade såväl som noterade tillväxtbolag. Detta kan betyda investeringar i bolag som är på väg till en notering men också, att Upgrade med hjälp av befintlig kassa, kan erbjuda lånefinansiering eller på annat sätt hjälpa till att kapitalisera upp bolag. Den andra delen i strategin består av strukturaffärer.

Marcus Bonsib, VD för Upgrade Invest Nordic AB, kommenterar

”Vi ser stora möjligheter att erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi har tidigare bevisat genom SPACett avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det när vi framgångsrikt förvärvade Tura Scandinavia AB. Styrelsen för Upgrade genomförde även förvärvet av Scandinavian Astor Technologies via Renewable Ventures Nordic AB och kunde skapa 7,5 MSEK i aktieägarvärde för aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB. Strax före julafton 2022 presenterade även SPACtvå AB förvärvet av Invoicery Int AB, i Sverige mer känt som Frilans Finans. Vi i styrelse och ledning har stor erfarenhet av att ta onoterade bolag till börsen. Upgrade har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 4,9 MSEK, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till er som vill vara med”

Notering på Spotlight Stock Market
Upgrade Invest Nordic AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market.
Första handelsdag beräknas bli den 17 februari 2023.

Information om aktien
Kortnamn: UPGRAD
ISIN: SE0018536401
Beräknad första handelsdag: 17 februari 2023

Bolagets hemsida: www.upgradeinvest.se

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 8 511 68 077