Utfall nyemission 1.52 MSEK

Lund 2018-10-23

IDEON, Lund:    European Institute of Science AB (publ) företrädesemission har avslutats. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2018-10-05 och 2018-10-19 uppgick till 17 procent. De tecknade aktierna tecknades till 95 % med stöd av teckningsrätter. Bolaget tillförs genom nyemissionen 1.52 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till ca 250 TSEK.

Antalet tecknade aktier i nyemissionen uppgår till 3 034 000 stycken (serie B). Efter emissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 675 560 kr och antalet aktier i European Institute of Science AB att uppgå till 16 889 000 stycken (1 056 000 av serie A samt 15 833 000 av serie B). Avräkningsnotor har skickats ut till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2018-10-29. 

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 – 679 18 00

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e oktober 2018. 

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Scheelevägen 27, 4th floor

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.org