EURIS: Tillägg till memorandum

PRESSMEDDELANDE

IDEON, Lund: Den 14 november 2022 offentliggjorde European institute of Science AB (“Euris” eller “Bolaget”) ett memorandum som hänförs till pågående företrädesemission av maximalt 442 400 units av serie A (motsvarande 6 336 000 aktier av serie A) samt maximalt 16 937 600 units av serie B (motsvarande 254 064 000 aktier av serie B), totalt maximalt 17 360 000 units. I memorandumet har det inte framgått att teckning utan företräde sker i poster om 150 000 units. Därmed har Bolaget publicerat ett tillägg till informationen i memorandumet.

Vid extra bolagsstämma i European Institute of Science (EURIS) den 8 november 2022 beslutades enhälligt att genomföra en företrädesemission av maximalt 17 360 000 units med företräde för befintliga aktieägare. I beslutet framgår det att teckning utan företräde sker i poster om 150 000 units. Detta har inte framgått av Bolagets memorandum som offentliggjordes den 14 november 2022. Därmed har Bolaget valt att publicera ett tillägg till memorandumet som hålls tillgängligt på:

– European Institute of Science AB:s hemsida www.euris.se

– Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se

– Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Docent Dr. Dario Kriz, Informationsansvarig, European Institute of Science AB (publ),

E-post: info@euris.org    Telefon: 0706-791800

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.

Dario Kriz

Informationsansvarig

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se