Euris genomför en företrädesemission på 4,3 miljoner kronor (R)

(Rättelse: bolaget rättar att sista handelsdag med teckningsrätter är den 23 mars)

Aktieägarna i diagnostikbolaget Euris kallas till extra bolagsstämma den 26 februari i Lund.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission på 4,34 miljoner kronor.
Syftet med nyemissionen är att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 mars. Teckningstiden löper från 12 mars till 26 mars och handel med teckningsrätter sker den 12 mars till 23 mars.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 40 miljoner och högst 160 miljoner aktier.

Ulric Aspegrén lämnade som tidigare meddelats styrelsen i Euris på grund av flytt utomlands. Stämman föreslås därför besluta om nyval av styrelseledamot samt att antalet styrelseledamöter fram till årsstämman den 14 maj ska vara fyra stycken.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire