Vacse emitterar 13-åriga obligationer i SEK

Vacse stärker sin finansiella position ytterligare genom en emission av ej säkerställda gröna obligationer om 200 mkr med fast ränta och en 13-årig löptid. Motpart i transaktionen är Kammarkollegiet.

Vacse har inom ramen för sitt MTN-program emitterat 13-åriga ej säkerställda, gröna obligationer om 200 mkr med en fast ränta om 2,067 %. Vacses vägda återstående kapitalbindningstid överstiger 4,5 år efter transaktionen.

”Det är glädjande att få förtroendet att genomföra en emission med så lång löptid med en så välrenommerad aktör som Kammarkollegiet. Transaktionen är en bra kombination av två långsiktiga parter och visar än en gång att Vacses goda rating på nivån A- medger förmånliga finansieringsmöjligheter. säger Fredrik Linderborg, vd på Vacse.

Information om Vacses finansiering finns på bolagets webbplats www.vacse.se/investerare

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Linderborg, VD, 070 – 579 79 79

Henrik Molin, Finanschef, 070 – 870 98 17

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se