Valberedning inför RevolutionRace årsstämma 2022

Vid RVRC Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 15 april 2021 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2022 ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i mars 2022 samt styrelsens ordförande.

Följande tre medlemmar har således utsetts att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utses:

  • Øistein Widding (ordförande), utsedd av Altor Fund IV (No.1) AB och Altor Fund IV (No.2) AB
  • Peter Algar, utsedd av Nyrensten Global Holding AB
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Styrelsens ordförande, Paul Fischbein, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde, varvid Øistein Widding utsågs till valberednings ordförande. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2022 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, ersättning till bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. Valberedningens uppgifter och riktlinjerna för utseende av ledamöter beskrivs närmare på bolagets hemsida corporate.revolutionrace.com.

Årsstämman kommer att äga rum den 9 november 2022.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag till valberedningen via e-post till valberedning@revolutionrace.se.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Alm
CFO
E-mail:
jesper.alm@revolutionrace.se

Om RevolutionRace

RVRC Holding AB (publ) (RevolutionRace) erbjuder högkvalitativa funktionskläder för människor med en aktiv livsstil. Bolaget grundades 2013 av Pernilla Nyrensten, VD och Niclas Nyrensten, Creative Director. Sedan starten har grundarna haft målet att skapa multifunktionella kläder med riktigt bra passform, i högsta kvalitet och till rimliga priser under devisen ”Nature is our playground”. Genom att sälja kläder online, direkt till konsument utan onödiga mellanhänder, kan RevolutionRace erbjuda produkter som har ett oslagbart värde avseende pris, kvalitet och design. Tillsammans med sina kunder har bolaget vuxit snabbt och säljer sina produkter till fler än 35 länder. Besök gärna corporate.revolutionrace.com.