Valberedningen för Dicot AB utsedd

Pressmeddelande: Uppsala, 3 november 2022. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman i Dicot AB den 24 maj 2022 ska valberedningen inför årsstämman den 23 maj 2023 bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista september 2022.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 utsetts och består av följande tre ledamöter:

  • Bertil Lindkvist
  • Tore Robertsson
  • Arne Paalberg

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 23 maj 2023:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Fastställande av antal styrelseledamöter.
  3. Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen och dess utskott, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter.
  4. Fastställande av arvoden till revisorer.
  5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  6. Val av revisorer.
  7. Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: Eva.Sjokvist.Saers@dicot.se

För att valberedningen ska kunna beakta förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 mars 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO
Tel: +46 739 80 14 08
Email: elin.trampe@dicot.se                                 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se