Valberedningen för GoldBlue AB (publ) kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot

Valberedningen för GoldBlue AB (publ) presenterade sina förslag till årsstämman som hålls den 20 juni 2018 och angav i samband med detta att valberedningen avsåg komplettera med förslag på ytterligare en styrelseledamot. Valberedningens förslag framgår i kallelsen till årsstämman den 20 juni 2018. Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 21 maj 2018.  

Valberedningen kompletterar sitt förslag genom att föreslå att ytterligare en person, Harmen Brenninjmeijer, väljs som styrelseledamot i GoldBlue AB (publ).

Harmen Brenninjmeijer, född 23 januari 1965.

Utbildning: Bachelor of Arts, Intermanagement school, The Hague, Netherlands (Bsc.degree in Marketing and Management).

Arbetslivserfarenhet: Harmen grundade Dynamic partners tillsammans med andra veteraner från spelindustrin under 2015. Han grundade Gamingincubator.com 2008. Harmen har en mycket lång erfarenhet från reglerade och oreglerade spelmarknader på emerging markets. Harmen har jobbat i mer än 65 länder med bland annat rådgivning och utveckling av bolag inom spelindustrin. Idag jobbar han som rådgivare till spelindustrin genom Dynamic Partners och har ett bolag inom spelutveckling. Tidigare har han jobbat som Vice President för Inspired Gaming Group där han var ansvarig för att utveckla bolaget internationellt. Han var grundare och VD för Octavian Global Technologies som är distributör av casinoutrustning och verksamma inom 10 olika länder. Innan dess hade han ett partnerskap med Gauselman Group för att bygga upp Avalon Casino Management.

Övriga nuvarande uppdrag: Managing partner and founder of Dynamic Partners, Founder Gaming- incubator.com

Innehav av finansiella instrument i GoldBlue AB (publ): 0

Oberoende ledamot gentemot större ägare: Ja

Oberoende ledamot genetmot Bolaget och dess ledande befattningshavare: Ja

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Douglas Adamsson, IR och Compliance 

Email: ir@goldblue.eu

Tel: +46 (0)8 559 25 266

Om GoldBlue AB (publ):

GoldBlues AB är starkt växande investeringsbolag som grundades 2013 av erfarna personer inom spel industry. Kärnverksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue AB via sina dotterbolag erbjuder ett av de bredaste utbuden av casinospel online och för mobiler. Bolaget inrita sig på tillväxtmarknader där dem stora tillväxten finns.