Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Marknadsmeddelande 150/18 – Information om företrädesemission i Phase Holographic Imaging AB


Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

Notice: Undefined index: dirname in /var/www/ipo.se/html/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/class-media.php on line 595

 

Förutsatt beslut av extra bolagsstämma den 18 juni, 2018 kommer sista dag för handel i bolagets aktie (PHI) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen att vara den 19 juni 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter kommer vara den 20 juni 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av arton (18) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 71,40 SEK. En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) nyemitterad teckningsoption serie TO 1 (3:18 á 23,80 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 28 juni 2018 till och med den 13 juli 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 28 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 28 juni 2018 till och med den 17 juli 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: PHI UR
ISIN-kod: SE0011308303
Orderbok-ID: 4E1H
CFI: RSIXXR
FISN: PHASEHOLOG/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 28 juni 2018
Sista handelsdag: 13 juli 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: PHI BTU
ISIN-kod: SE0011308311
Orderbok-ID: 4E1G
CFI: MCMUXR
FISN: PHASEHOLOG/UT 3 AK + 1 TO
Handelsperiod: 28 juni 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 19 juni 2018.

Stockholm den 15 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com