Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Creaspac AB

Inför årsstämman i Creaspac AB den 15 maj 2023 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
  • omval av Sven Hagströmer, Peter Nilsson, Anna Nordell Westling, Anna Ryott, Annika Sigfrid, Pär Svärdson och Hans Toll, samt
  • att Sven Hagströmer föreslås som ordförande

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Creaspac AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs närmare årsstämman.

Valberedningen inför stämman 2023 består av:

Ordförande Sven Hagströmer, (Creades AB), Claes Murander (Lannebo Fonder), Per-Olov Nilsson White (Prior Nilsson Fonder) samt Ian Raftell (Swedbank Robur Fonder).

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hagströmer, Valberedningens ordförande

08-412 011 00

Stockholm den 18 januari 2023