Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 12 mars 2019

Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets första kapitalmarknadsdag som hålls på Arjos huvudkontor på Hans Michelsensgatan 10 i Malmö den 12 mars 2019. Presentationerna börjar kl. 11.00 och avslutas ca. kl. 16.30. Registrering sker från kl. 10.30.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Arjos verksamhet samt en djupare förståelse för några av Arjos viktigaste områden, så som den amerikanska marknaden, utvecklingen inom långtidsvården, samt framtida lösningar för en bättre vård.

”Under kapitalsmarknadsdagen får vi möjlighet att mer ingående presentera vårt företag, samt berätta om vårt händelsrika första år som självständigt bolag och vår syn på Arjo framöver,” säger Joacim Lindoff, VD & Koncernchef på Arjo.

Huvudtalare under dagen är:

Joacim Lindoff, VD & Koncernchef

Jonas Lindqvist, CFO

Anne Sigouin, President Sales & Service North America

Ni kommer även få möjlighet att lyssna på Ludvig Mörnesten, Deputy Managing Director, Swedish Care International som kommer prata om de utmaningar vården står inför när det gäller ökade antal äldre som lider av demens. Avslutningsvis erbjuds en demonstration av några av Arjos produkter och lösningar.

Lunch serveras under dagen. Presentationerna genomförs på engelska och kommer finnas tillgängliga efter arrangemangets slut.

Anmälan sker senast den 1 mars, 2019 via följande länk; https://www.arjo.com/Arjocmd.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kornelia Rasmussen, Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 4810
E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Saloni Deva, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4867
E-mail: saloni.deva@arjo.com

Om Arjo
På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com