Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB.

Calmark Sweden AB har idag fått levererat de första engångsartiklarna som producerats i produktionsmiljö. Frohe AB, som Calmark tidigare har skrivit avtal med har producerat de första produkterna.

Inför CE-märkningen av sin första produkt bilirubin, kommer Calmark nu att gå in i verifiering och valideringsfas. Under denna fas kommer tester av produkten att ske, för att säkerställa att produkten uppfyller alla tekniska krav och alla gällande standarder. Under denna fas är det viktigt att validering och verifieringen görs på produkter likvärdiga med dem som sedan ska ut på marknaden. Inför detta har nu Frohe AB levererat de första engångsartiklarna som producerats i deras produktionslokaler.

”Ett stort steg har tagits idag när de första producerade engångsartiklarna från Frohe levereras. Vi ligger före vår tidsplan, och kan nu starta den viktiga verifieringen och valideringen som planerat. De första engångsartiklarna ska nu användas i labbet, men kommer senare att finnas ute på sjukhusen för testning av nyfödda bäbisar.”, säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som möjliggör enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. Calmark planerar att sälja sina produkter globalt. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.