Verkställande direktör och ägare av Greve Trailer Center, Henrik Johansen köper aktier i Freetrailer Group A/S

Freetrailers medgrundare och tidigare CEO, Allan Sønderskov Darré har idag sålt 825.000 aktier i Freetrailer Group A/S till verkställande direktör och ägare av Greve Trailer Center, Henrik Johansen.

”Freetrailer och GTC har under många år haft ett bra samarbete, och jag har därför noga följt utvecklingen i Freetrailer. Jag är glad att jag som investerare kan vara en del av resan under många år framöver.” Uttalar Henrik Johansen.

Det totala antal aktier i bolaget Freetrailer Group A/S uppgår till 9 199 171 med ett marknadsvärde på DKK 42 mio.

För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta:

Philip Filipsen, VD 
e-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85

Kort om Freetrailer Group A/S
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, med målet att göra det enkelt att reservera och låna en släpvagn gratis via en delningsekonomisk it-plattform. Transportlösningen ställs till de skandinaviska kundernas förfogande genom Freetrailers samarbetspartner IKEA, ICA och 24Storage för att nämna några. 
Med en helt självbetjänande lösning via app och elektroniskt lås ges kunder och samarbetspartner full flexibilitet och idag har mer än 2,5 miljoner människor använt sig av Freetrailers tjänst.

Freetrailer arbetar utifrån en tillväxtplan som vilar på två grundpelare där den ena utgörs av förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna och den andra utgörs av ytterligare internationalisering av konceptet.

Fakta:
Över 40 samarbetspartner
Över 250 avhämtningsplatser
Över 1 500 släpvagnar

Freetrailer har idag ett skalbart affärskoncept som bygger på en innovativ it-plattform med global potential. År 2018 noterades Freetrailer Group A/S på Spotlight Stock Market.
Ticker code: FREETR