Wallenstam investerar i SBB

Wallenstam har valt att teckna B-aktier i en riktad nyemission i SBB för totalt 250 Mkr.

– Vi har sedan tidigare en positiv erfarenhet av att göra affärer med SBB. Nu fick vi möjligheten att teckna oss i SBB:s nyemission. Vi har ständigt en dialog om nya affärer, säger Hans Wallenstam, vd.

Investeringen är en finansiell placering. Wallenstam äger för närvarande inga aktier i något annat fastighetsbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel: 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 61 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.