Wicket Gaming noterar sig på Spotlight

I reklamsamarbete med annonspartner till IPO.se

Wicket Gaming är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2015. Bolagets affärsidé bygger på att utveckla och distribuera så kallade free-to-play-spel (F2P) inom sportgenren baserade på egenägda varumärken.

Sedan start har Bolaget arbetat med att utveckla sin första titel, Cricket Manager, som är ett managerspel inom cricket för mobila enheter som går ut på att skapa och äga sin egen cricketklubb och tävla mot andra spelare runtom i världen.

Motivet för Erbjudandet är att skapa förutsättningar för den stundande lanseringen av mobilspelet Cricket Manager. Lanseringen är ett första steg i Bolagets målsättning att bli en världsledande utvecklare av F2P-managerspel till mobila enheter inom sportgenren med starkt strategiskt fokus på spelarvärvning, spelarengagemang, spelarspendering och retention samt mätning och benchmarking. Det är Bolagets bedömning att mobilspelet har en god potential, men en fullskalig global lansering ställer emellertid krav på kapital till de användningsområden som anges i nedan tabell. Styrelsen för Wicket Gaming har därför beslutat om att genomföra en nyemission och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight.

Förutom att bredda aktieägarbasen syftar noteringen på Spotlight till att öka kännedomen om Bolaget bland såväl befintliga som potentiella slutkunder, partners, spelutvecklare och andra intressenter. Detta förväntas stärka Wicket Gamings position både i Sverige och internationellt. Vidare förväntas noteringen medföra en kvalitetsstämpel till följd av den transparens och de tydliga krav som är förknippande med att verka i en noterad miljö. Därtill innebär noteringen att Wicket Gaming framgent, parallellt med organisk spelutveckling, presenteras möjligheten att komplettera den befintliga spelportföljen genom strategiska förvärv för ökad exponering mot närliggande marknader inom mobilspelskategorin.

VD Eric de Basso presenterar Wicket Gaming

Lista:
Spotlight Stock Market
Emissionsvolym:
19,1 MSEK
Teckningskurs:
7 SEK
Teckningsperiod:
21 juni – 5 juli 2021
Första handelsdag:
22 juli
Teckningsåtagande:
77,3%
Pre-money valuation:
19,1 MSEK