Willhem AB emitterar 1850 Mkr fördelat på två obligationer under sitt MTN-program

Willhem AB (publ) har genomfört två obligationsemissioner om totalt 1000 respektive 850 Mkr under sitt MTN-program.

Första obligationen är en tvåårig på 1000 Mkr med fast ränta om 0,109 procent, som emitterats i tre trancher, där Swedbank och SEB agerat emissionsinstitut för hälften var. Emissionsdagarna är 27/6, 9/7 och 11/7. Marginalen över Mid Swap låg mellan 0,294 och 0,30 procent vid de olika emissionerna.

Andra obligationen är en 3,5-årig på 850 Mkr med fast ränta om 0,69 procent, motsvarande Mid Swap + 0,50 procent. Emissionsdag är 11/7. Swedbank agerade emissionsinstitut för emissionen.

Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.

Kontakt:
Peter Malmén, finansdirektör
Epost: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se