Wilson Therapeutics ansöker om avnotering

Det offentliga uppköpserbjudandet från Alexion Pharmaceuticals, Inc. genom Alexion Pharma Nordics Holding AB (”Alexion”) avseende aktierna i Wilson Therapeutics AB (publ) (”Wilson”) förklarades ovillkorat idag den 25 maj 2018. Alexion äger mer än 90 procent av aktierna i Wilson och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Wilson. Acceptfristen för Alexions erbjudande har förlängts till och med kl. 15.00 den 8 juni 2018, för att kvarvarande aktieägare i Wilson ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Styrelsen för Wilson har på begäran av Alexion beslutat att ansöka om avnotering av Wilsons aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Wilsons aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att Wilson erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Om Wilson Therapeutics
Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag, baserat i Stockholm, som utvecklar nya läkemedel för patienter med ovanliga kopparrelaterade sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt WTX101 utvecklas primärt som en ny behandling av Wilsons sjukdom och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 3-studie. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn WTX.

Mer information finns på www.wilsontherapeutics.com.

 
För ytterligare information kontakta:

Jonas Hansson, VD, Wilson Therapeutics AB
Telefon: +46 8 796 00 00

E-post: jonas.hansson@wtx.se

Wilson Therapeutics AB (publ)
Org nr.556893-0357
Kungsgatan 3
SE-111 43 Stockholm