Wntesearch kassa räcker till fjärde kvartalet 2021 – vd

Wntresearch har en kassa för att fortsätta enligt plan fram till och med tredje kvartalet 2021. En emission behöver till under fjärde kvartalet samma år om inte utställda optioner faller ut.

“Vi bedömer under nuvarande omständigheter att vi kommer att få in kapital genom optionerna”, uppger vd Peter Morsing i en kommentar till Finwire.

Optionerna ger innehavarna rätt att i februari nästa år teckna nya aktier i bolaget. Det sker mot en kontant betalning uppgående 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för perioden 22 januari 2021 till och med den 4 februari 2021 till högst 3 kronor per aktie men lägst aktiens kvotvärde.

”Det innebär att vi i nuläget bedömer att optionslikvid kommer Wntresearch till del, men att det beroende på svängningar i aktiekursen är svårt att förutspå hur stort beloppet blir. Dock känner vi oss i nuläget trygga med att befintlig kassa samt tillkommande optionslikvid kommer att ta oss förbi punkten för analysdata”, sade Morsing i en intervju med Biostock under torsdagen.

Wntresearch har drabbats av förseningar i sin studie med Neofox då covid-19 stör meddelade bolaget häromdagen. Studien har återstartat men covid-19 medför en fortsatt långsam inkludering av nya patienter.

Vid halvårsskiftet hade Wntresearch 34,7 miljoner kronor i likvida medel.

https://www.biostock.se/2020/09/wntresearch-uppdaterar-gallande-fas-ii-studie/

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire