Workshop om AFL®-metoden i Stockholm

Förlossningsläkare från fem kliniker i Europa träffades nyligen i Stockholm för att dela sina värdefulla erfarenheter av att arbeta med AFL®-metoden.

I början av juni träffades förlossningsläkare från fem europeiska länder i Stockholm, för att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med AFL®-metoden. Deltagarna representerar förlossningskliniker som använder metoden i klinisk praxis, som ett verktyg för att förbättra vården av kvinnor som drabbas av värksvaghet. Under workshopen diskuterades användandet av metoden och kliniska erfarenheter delades. Dessa workshops är inspirerande, värdefulla och mycket viktiga för att sprida kunskap och fördelarna med att använda metoden.

AFL®-övervakning är en metod där laktatnivån i fostervattnet mäts under förlossningen. Att mäta laktatnivån ger värdefull information om livmoderns status och blir ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och därmed minimera antalet onödiga kejsarsnitt.

ObsteCare – för tryggare födslar.

För mer information kontakta: 
Johan Itzel, VD

+46 70 742 2464
johan.itzel@obstecare.com 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.