Xvivo Perfusions teckningsoptionsprogram blev inte fulltecknat

Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion har nu stängt möjligheterna för de anställda att ingå i teckningsoptionsprogrammet. Teckningstiden löpte ut igår.

Totalt har 374 000 teckningsoptioner tecknats, varvid den sista teckningen skedde den 2 juni. Taket var 408 000 stycken. Om hela personalprogrammet utnyttjas kommer utspädningen att bli 1,4 procent. Optionerna ger de anställda rätt att teckna aktier under 2-31 maj 2022 till en teckningskurs om 205,88 kronor per aktie. Det motsvarar 150 procent av det volymvägda snittpriset under perioden 4-15 maj 2020.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire