Soltech Energys dotterbolag Advanced Soltech tar in 131,5 miljoner kronor i nyemission av preferensaktier

Solenergiföretaget Soltech Energys dotterbolags dotterbolag Advanced Soltech tar in 131,5 miljoner kronor i nyemission av preferensaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Intresset för att teckna nyemitterade preferensaktier var stort. Syftet med emissionen innan den planerade noteringen av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market, är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som bolaget nu har i Kina.

Soltech kommer efter emission att äga mer än 50 procent av Advanced Soltech och kommer därför även fortsättningsvis att konsolidera bolagets räkenskaper.

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för att investera i Advanced Soltech och vi välkomnar våra nya aktieägare på vår fortsatta tillväxtresa. Vi har en mycket stark orderbok och kapitalet från emissionen kommer främst att investeras i nya solenergianläggningar, men vi kommer även att investera i att förstärka viktiga funktioner inom bolaget inför noteringen. Arbetet med noteringen fortgår enligt plan, säger Advanced Soltechs vd Max Metelius.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire