YMER SC AC AB – Information angående utökning av redan noterade serier och notering av ny serie

Ymer SC AC AB har den 02Nov-2021 beslutat om att utöka redan befintliga serier via emission av vinstandelslån i följande klasser:

Klass ISIN Utökat Belopp Nytt Totalbelopp
Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 1 000 000 4 730 000
Ymer SC AC 1.3 SE0015195987 32 450 000 50 640 000

Ymer SC AC AB har även beslutat om emittering av ytterligare ny klass av vinstandelslån:

Klass ISIN Emitterat Belopp Totalbelopp
Ymer SC AC 1.4 SE0016798185 3 510 000 3 510 000

Emissionen på NGM i Stockholm kommer att ske snarast möjligt. 

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit – Ymer SC – Structured Credit

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-02 13:40 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com