Ymer SC AC AB – Information angående notering av serie

Ymer SC AC AB har den 7 Feb 2022 noterat vinstandelslån på NGM i Stockholm i följande klass:

Klass ISIN Belopp
Ymer SC AC 1.2 SE0015222625 150 000

Mer information om respektive klass finnes på Ymer Alternative Credit – Ymer SC – Structured Credit

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-07 15:12 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com