Zoomability Int AB (publ) informerar kring VD och styrelsemedlemmars avsikt att delta i företrädesemissionen

Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability” eller ”Bolaget”) meddelar idag att VD Pehr-Johan Fager tillsammans med ett antal personer i styrelsen har meddelat Bolaget sin avsikt att delta i den pågående företrädesemissionen av units (“Företrädesemissionen”) bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 (”TO4”).

Pehr-Johan Fager, VD, avser att teckna 215 625 units, vilket är prorata och motsvarande 194 062 SEK. Därtill har Zoomability erhållit meddelande att alla styrelseledamöter väljer att kvitta tidigare fordringar avseende styrelsearvode, uppgående till totalt 110 000 SEK,

Zoomability har således erhållit information om att VD och styrelseledamöter avser att delta med drygt 315 625 SEK i Företrädesemissionen, genom en kombination av nyteckning av aktier och kvittning av tidigare fordringar.

Även medarbetare kommer teckna mindre belopp, och likaså vår nya VP Sales & Marketing Adam Hagman, men utan företräde då han inte har några uniträtter.

”Det är mycket glädjande att vi ser ett stöd från vår styrelse och medarbetare, det förtroendet betyder mycket för oss nu när teckningsperioden pågår. Att jag väljer att delta är en självklarhet”, säger VD Pehr-Johan Fager.

För mer information om Företrädesemissionen och Zoomability Int AB (publ), vänligen kontakta

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB
pj@zoomability.com
070-920 39 61

Webb: https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/

Om Zoomability Int AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.