10 129 982 tecknignsoptioner har utnyttjats för att teckna lika många aktier i Nord Insuretech Group AB till en teckningskurs om 1 kronor per aktie

Den 22 oktober 2021 meddelade Nord Insuretech Group AB (”Nord” eller ”bolaget”) att bolagets större aktieägare utnyttjat minst 8 699 990 teckningsoptioner för att teckna nya aktier i bolaget. Under 2020 fattade bolaget beslut om riktade emissioner av 22 375 458 teckningsoptioner (se nyhetsrum). Enligt optionsvillkoren ger varje teckningsoption innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 1 krona per aktie under perioden 1 november 2020 – 31 oktober 2021 samt till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Nord meddelar härmed att följande aktieägare har utnyttjat nedan angivna antal teckningsoptioner den 29 oktober 2021:

  • Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) 7 199 990 optioner
  • Noria Group (styrelseordförande Jo Arstad) 1 500 000 optioner
  • Klaus Zwisler 879 998 optioner
  • Vikna Invest AS (styrelseledamoten Ivar Williksen) 500 000 optioner
  • Erik Rønningen 49 994 optioner

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2021 kl 15.22 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.