15 000 kvm uthyrt i Sörred Logistikpark

Sörred Logistikpark på Hisingen i Göteborg fortsätter att växa. Catena och Platzer har tecknat avtal med Volvo Cars som etablerar sig på 15 000 kvm på fastigheten Sörred 8:16.

2024-03-11 kl.8.00

Sörred Logistikpark välkomnar Volvo Cars som hyresgäster. Fordonstillverkaren etablerar sig i en nyproducerad logistikanläggning om 15 000 kvm LOA på fastigheten Sörred 8:16. Hyresavtalet är på 10 år med grön bilaga och tillträdet är beräknat till den 1 oktober 2024. Byggnaden planeras att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med en solcellsanläggning om 500 kW.

Sörred Logistikpark är ett joint venture-bolag (JV) mellan Catena (ett resultat av Catenas förvärv av Bockasjö 2023) och Platzer där parterna äger 50 procent vardera. Platzer har option att bli 100 procent ägare till och förvaltare av de färdigutvecklade fastigheterna på marknadsmässiga villkor. Under 2023 färdigställdes 91 000 kvm som förvärvades av Platzer. Dagens uthyrning innebär att fyra av fem byggnader är färdigutvecklade och uthyrda och att endast en byggrätt om 30 000 kvm kvarstår att utveckla av logistikparkens totala 136 000 kvm.  

Sörred Logistikpark ligger på Hisingen i Göteborg i nära anslutning till Göteborgs Hamn, fordonsindustrin och den planerade batterifabriken.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catena.se
Adam Ekdahl, Affärsutveckingschef, Tel. 0705-22 58 33 adam.ekdahl@catena.se
Följ oss: catena.se / LinkedIn

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 30 872 Mkr per den 31 december 2023. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.