18 oktober är sista dag för handel i Appspotr BTA 1

Den nyligen genomförda nyemissionen i Appspotr AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Appspotr BTA 1 (ISIN SE007644079) är på torsdag den 18 oktober.

Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Appspotr totalt 21 557 210 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 311 464 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare. 

Den nyregistrerade aktierna, som alltså tecknades med företrädesrätt, kommer att finnas på respektive VP-konto/depå den 24 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.