24SevenOffice Scandinavia AB och Collector Bank AB ingår ett joint venture inom Fintech i Norden

Affären

24SevenOffice listat på AktieTorget, förvärvar 49% av 24SevenFinans, ett Fintech bolag som levererar helautomatiserade finansieringslösningar för företagsmarknaden. 24SevenFinans har varit en partner till 24SevenOffice i flera år och har under åren utvecklat en väl beprövad lösning för bland annat fakturaköp integrerat i 24SevenOffice-systemet. Lösningen var först på marknaden i Norden för medelstora och större företag. 24SevenFinans har redan cirka 100 kunder som löpande använder lösningen för sina finansiella tjänster.

Vederlaget för transaktionen erläggs i form av en apportemission av 1 884 617 aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB till kursen 6,50 SEK per aktie, motsvarande 3,53 % av aktierna i Bolaget. Köpeskilling uppgår till cirka 12,25 MSEK. Collector Venture har under 2017 investerat 5 MSEK, motsvarande en 20% stor ägarandel i 24SevenFinans, till samma pris per aktie som 24SevenOffice nu betalar. Ägandet i 24SevenFinans kommer därefter se ut som följer: 24SevenOffice 49%, Collector 20% samt grundaren och VD i 24SevenFinans, Tobias Lange med 31%.

Prieren AS, ett bolag kontrollerat av Wollert Hvide, VD och största ägare av Sector Asset Management AS, en fond med cirka 15 miljarder SEK under förvaltning, är en av säljarna av 24SevenFinans aktier och kommer efter transaktionen äga 1,7% av aktierna i 24SevenOffice.

– Vi är mycket nöjda med att få in Wollert Hvide som en professionell investerare och en solid aktieägare i 24SevenOffice, säger Ståle Risa, VD i 24SevenOffice Scandinavia AB.

Fintech samarbete

I och med samarbetet med Collector får 24SevenOffice en erfaren partner med en stark marknadsposition inom finansiella tjänster och teknologi. Bolaget avser nu tillsammans med Collector att expandera 24SevenOffices utbud inom finansiella tjänster och Fintech, samt att erbjuda 24SevenOffice-systemet till Collectors kunder. Collector har utvecklat sin teknologi i egen regi och har över 150 anställda inom IT. Collector kommer att tillhandahålla ett dedikerat team som tillsammans med ett team från 24SevenOffice utveckla nya automatiserade finansiella tjänster för integrering i 24SevenOffice-systemet.

– Collector är den naturliga samarbetspartnern när det gäller digitala bank- och finansieringslösningar mot små och medelstora företag i Norden. Deras position som den ledande aktören på flera nordiska länder kommer att skapa en vinn-vinn situation för både 24SevenOffice och Collector. För 24SevenOffice del passar det även mycket väl med Collectors position på den svenska marknaden som en del av vår svenska expansionsstrategi, säger Ståle Risa, VD på 24SevenOffice.

– Kombinationen av finansiella tjänster och affärssystem är mycket spännande. Vi är nöjda med att få etablera ett Joint Venture inom Fintech med det ledande affärssystemet i Norden och ser framemot att utveckla nya tjänster tillsammans med 24SevenOffice, säger Thomas Gunnarsson på Collector.

Avtalet och apportemissionen är villkorade av godkännande på en extra bolagsstämma i 24SevenOffice Scandinavia AB som styrelsen avser kalla till inom kort.

För ytterligare information, kontakta:

Ståle Risa
VD, 24SevenOffice
Tel: +47 922 35 847
E-post: str@24SevenOffice.com

Tobias Lange
VD, 24SevenFinans
Tel: +47 418 82 942
E-post: tl@24sevenfinans.no

Thomas Gunnarsson
Country Manager Norway och Head of Corporate Sverige i Collector Bank
Tel: +47 900 81 991
E-post: thomas.gunnarsson@collectorbank.se

Denna information är sådan information som 24SevenOffice Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018.

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Idag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad för bolag med mer komplicerade affärsflöden.

Om Collector Bank

Collector Bank är en ledande digital nischbank som utvecklar finansiella lösningar för privat- och företagskunder. För privatmarknaden erbjuder Collector Bank lån och sparande, faktura- och delbetalning, kreditkortstjänster och finansiella appar, medan segmentet företag innefattar betallösningar för e-handel och butik, factoring och företagskrediter, fastighetskrediter samt uppdragsinkasso. Koncernen består av moderbolaget Collector AB (publ), helägda dotterbolaget Collector Bank AB där den huvudsakliga verksamheten bedrivs, Colligent Inkasso AB och Colligent Inkasso AS med uppdragsverksamhet och inkasso, samt Collector Ventures med investeringar i Fintech. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om 24SevenFinans

24SevenFinans erbjuder en helautomatiserad fakturafinansiering integrerad i 24SevenOffice. Kunderna får omedelbart tillgång till likviditet vid fakturautskicket samtidigt som de är uppkopplade till sin bankredovisning. Den integrerade fakturaköpstjänsten är den första produkten där teknologi möjliggör marknadsmässiga fördelar. Detta ska fortlöpande komplimenteras med nya finansiella tjänster integrerade i det norska bank- och redovisningssystemet (ERP) som kommer att ske tillsammans med Collector Bank och 24SevenOffice.