9 juni 2022 Mentice AB förvärvar samtliga tillgångar avseende programvarulösningen Ankyras från det spanska bolaget Galgo Medical S.L.

I enlighet med pressmeddelandet som publicerades den 9 juni 2022 har Mentice AB (publ) (”Mentice” eller ”Bolaget”) ingått ett avtal (”Avtalet”) om att förvärva samtliga tillgångar avseende programvarulösningen Ankyras (”Ankyras”) från Galgo Medical S.L. (”Galgo”) (”Förvärvet”) som varit villkorat av erhållandet av extern finansiering. Mentice har i enlighet med pressmeddelandet som publicerades den 9 juni 2022 erhållit sådan extern finansiering genom en riktad nyemission av aktier och därmed uppfyllt villkoret om finansieringen i Avtalet.

Förvärvet

Mentice har, som publicerats i pressmeddelande den 9 juni 2022, ingått ett avtal med Galgo om att förvärva samtliga tillgångar avseende Ankyras för ett belopp om cirka 1,80 miljoner EUR (cirka 18,78 miljoner SEK[1]) med en möjlig tilläggsköpeskilling om cirka 0,975 miljoner EUR (cirka 10,17 miljoner SEK1), och med en total köpeskilling som uppgår till cirka 2,775 miljoner EUR (cirka 28,95 miljoner SEK1) att betalas kontant. Genomförandet av Förvärvet har varit villkorat av att Mentice erhåller finansiering. Mentice har den 9 juni 2022 offentliggjort ett genomförande av en riktad nyemission av aktier (den ”Riktade Nyemissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och har därmed erhållit finansiering för Förvärvet. För mer information avseende den Riktade Nyemissionen, se separat pressmeddelande med rubriken "Mentice AB genomför en riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor som var kraftigt övertecknad" som offentliggjordes idag. Slutförandet av Förvärvet förväntas ske i juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Malmberg, VD, Mentice
M USA: +1 (312) 860 5610

M Sverige: +46 70 309 22 22

E: goran.malmberg@mentice.com
 

Gunilla Andersson, CFO, Mentice

M: +46 70 213 71 38

E: gunilla.andersson@mentice.com

Om Mentice

Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Marknadsplats Nasdaq First North Premier Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser | FNCA Sweden AB, telef

[1] EUR/SEK = 10,4330