ABAS Protect: ABAS Protect inleder emission inför notering på Spotlight Stock Market

Idag inleds teckningstiden i ABAS Protect AB:s spridningsemission om 1 000 000 Units, vilket tillför bolaget 12,5 MSEK, före emissionskostnader. De Units som emitteras består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption som ger innehavaren rätt att i november 2023 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av rådande aktiekurs. ABAS Protect har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 5,4 MSEK, motsvarande 43,2 procent av emissionsbeloppet.

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en ökad säkerhet men samtidigt en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till området. Den nya tekniken i kombination med bolagets nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd och en stabilitet i bolaget.

Bolaget har de senaste åren levererat en stabil tillväxt med lönsamhet och står nu inför en utbyggnad av både tillverkningsenheterna i såväl Ambjörnarp som i Polen. Ambitionen är att expandera dels i Sverige, dels i övriga Skandinavien och Norra Europa. En tillväxt som i första hand ska organiskt med befintligt produktsortiment och lönsamhet, men som även kan ske via förvärv.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera ökade produktionsmöjligheter genom anskaffning ny och kompletterande produktionsutrustning samt ytterligare marknadsbearbetning på befintliga som nya marknader i norra Europa.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid: 28 september – 18 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per Unit.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 Unit, därefter i valfritt antal Units.

Units: Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden 13 november – 24 november 2023 teckna en (1) aktie där kursen för teckning ställs till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 oktober – 27 oktober 2023. Handel i teckningsoptioner kommer att ske på Spotlight från det att de är registrerade på Bolagsverket fram till teckningsperiodens slut. Därefter förlorar ej nyttjade teckningsoptioner sitt värde.

Emissionsvolym: Emissionsvolymen uppgår till 1 000 000 Units. Vid full teckning tillförs bolaget 12,5 MSEK.

Värdering: 70 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 7,5 MSEK.

Memorandum

Emissionsmemorandum och teckningssedel finns att tillgå på https://abas.se/investerare/, www.spotlightstockmarket.com och https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/abas-protect-ab/.

Teckning av Units

Teckning skall ske på särskild teckningssedel i minst en post om 500 Units, därefter i valfritt antal Units.   Anmälan, som är bindande, skall sändas till:

Nordic Issuing

Ärende: ABAS
Stortorget 3
211 22 Malmö

Telefon: 040-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se

(inskannad anmälningssedel)

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på: https://nordic-issuing.se/aktuella-uppdrag/abas-protect-ab/

Notering på Spotlight Stock Market

ABAS Protect AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 1 november 2022.

För mer information om ABAS Protect AB, vänligen kontakta:

VD Tomas Karlsson

+46 70 41 34 891

tomas@abas.se

Möt ABAS Protect på följande aktieträffar under emissionsperioden:

28/9 kl 18,30   Åmål              Aktiespararna Säffle/Åmål, Gamla Tingshuset

29/9 kl 18,30   Eksjö             Aktiespararna Eksjö, Fritidsgården ING2

3/10 kl 19,00   Vetlanda        Aktiespararna Vetlanda/Sävsjö, Missionskyrkan

4/10 kl 18,30   Uddevalla       Aktiespararna Uddevalla, Restaurang Kärranäs

10/10 kl 18,30 Värnamo        Aktiespararna Finnveden, Gummifabriken

11/10 kl 18,30 Skara             Aktiespararna Skara, Naturbruksskolan Uddetorp

13/10 kl 18,00 Göteborg       Företagsfinansiering Fyrstad, Chalmers Teknikpark