Abelco Investment Group ABs (publ) aktieägare erbjuds teckna aktier i Hotel Insider Plc

Aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ) erhåller i dagarna ett erbjudande om teckning av aktier i Hotel Insider Plc som varit en del av Abelcos portfölj sedan 2017. Villkoren för erbjudandet är desamma som vid Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget och skall verka för en god ägarspridning inför bolagets planerade börsnotering. 

  • Ny hotellbokningstjänst (www.hotelinsider.com) med attraktivt koncept som är internationellt skalbart.
  • Hotel Insider erbjuder hotellbokning av kvalitetshotell till företag och privatpersoner med upp till 8-20% lägre pris än konkurrerande alternativ.
  • Abelcos aktieägare erbjuds att investera till samma villkor som Abelcos senaste tilläggsinvestering.
  • Hotel Insiders nuvarande kapitalanskaffning syftar till marknads-, kundanskaffnings- och expansionsaktiviteter.
  • Hotel Insider planerar för publik notering av bolagets aktie inom 12 månader.
  • För fullständiga villkor hänvisas till investeringserbjudandet som skickats med post till Abelcos aktieägare.

Hotel Insider Plc (www.hotelinsider.com) ingår sedan tidigare i Abelcos portfölj. I och med Abelcos senaste tilläggsinvestering i bolaget ingicks en överenskommelse om att Abelcos aktieägare skall få erbjudande om att teckna aktier i bolaget till samma pris per aktie som gällde för Abelco. I dagarna erhåller Abelcos aktieägare ett erbjudande från bolaget innehållande information och villkor för erbjudandet. Aktieägare i Abelco som inte fått erbjudandet tillskickats sig med post kan begära att få erbjudandet skickat till sig genom att kontakta följande e-post: admin@hotelinsider.com

Hotel Insider

Hotel Insider är en disruptiv internationellt skalbar hotellbokningstjänst, där kunden (konsument eller företag) erbjuds ”cash back” vilket innebär att kunden får 8-20% rabatt som kontant återbetalas efter hotellvistelse. Dessutom ger Hotel Insider’s tjänst möjlighet till ytterligare stora rabatter vid s k förbetalda rum, där tilläggsrabatterna kan uppgå till så mycket som 30%. Ett genomtänkt lojalitetsprogram gör det lönsamt för kunder att stanna kvar längre tid, samtidigt erbjuder Hotel Insider en värvningsbonus när man rekommenderar nya kunder till tjänsten.

Hotel Insider vänder sig både till privatpersoner och företag, i Sverige såväl som internationellt. Bokningstjänsten har från start skapats för att kunna skalas upp och betjäna ett stort antal marknader i olika länder och på flera olika språk där Hotel Insider redan från start planerar för en internationell lansering.

Initialt kommer Hotel Insider arbeta för att erbjuda förmånliga avtal till företag som idag har ett stort bokningsbehov. Inom företagsmålgruppen finns ett marknadsfönster där avgörande skillnader kan erbjudas företagen på ett för alla parter lönsamt sätt. Konsumentmarknaden kommer samtidigt erbjudas möjlighet att erhålla liknande erbjudanden och lösningar.

Hotel Insider erbjuder dessutom tre månader gratis prenumeration på tjänsten genom att ange kod: ABELCO vid registrering av ny prenumeration av tjänsten.

”Allt sedan Abelco inledningsvis investerade i Hotel Insider tidigt 2017 har vi engagerat oss i dess verksamhetsutveckling, kunderbjudande och övergripande lanseringsplanering. Abelco valde att tilläggsinvestera ytterligare i bolaget tidigare under 2018 med ambition att också kunna erbjuda Abelcos aktieägare samma villkor i en kommande ägarspridning, vilket alltså nu sker som utlovat. Hotel Insider erbjuder en disruptiv lösning i en mogen mångmiljardmarknad som konsoliderats av ett fåtal större aktörer. Vi är glada över att Abelcos aktieägare nu erhåller erbjudande om att investera i bolaget till samma villkor som för Abelco och därmed skapa grund för god ägarspridning.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.