Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie i samband med börsnoteringen av NCAB

I dag, den 5 juni 2018, inleddes handeln med NCABs aktier på Nasdaq Stockholm. Teckningskursen var 75 kronor per aktie i erbjudandet inför noteringen, vilket motsvarar ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i NCAB om 1 264 miljoner kronor.

NCAB är en marknadsledande leverantör av mönsterkort. NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Joakim Falkner, Henric Roth, Stefan Balazs och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 500 medarbetare på 78 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com