Acrinova godkänt för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Första dag för handel i bolagets aktier på First North Premier är måndagen den 9 december 2019.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Vi tar nu, i takt med att Acrinova blir allt större, nästa steg i bolagets utvecklingsprocess med en notering på First North Premier. Denna notering känns som rätt väg att gå, med tanke på den globala exponering och internationella synlighet Nasdaq kan erbjuda. Vi tror att detta listbyte kommer att stärka vårt varumärke och position i dialoger med media, potentiella förvärvskandidater samt investerare.”

Acrinova är idag noterat på Spotlight Stock Market. Noteringen på First North Premier innebär inte några skillnader för bolagets aktieägare. Acrinovas aktie kommer fortsatt att handlas under ISIN-koden SE0012827822 och kortnamnet ”ACRI”.

Bolagsbeskrivning tillgänglig
Acrinovas bolagsbeskrivning kommer att finnas tillgänglig på Acrinovas hemsida senast två bankdagar före första dag för handel.

Certified Advisor
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: 
ca@skmg.se
Telefon: +46 11-32 30 732
www.skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.