Administrativ fördröjning hos offentlig myndighet orsakar mindre försening i fas IIa Tourette-studien

(Stockholm, september 16, 2021.) En administrativ fördröjning på grund av Covid-19 i Region Hovedstaden i Danmark orsakar en försening på ca. 3 månader av starten av Asarina Pharmas fas IIa-studie mot Tourette syndrom. Studien förväntas nu starta i december 2021 och vara klar i slutet av 2022.

Asarina’s ansökan om klinisk prövning för fas IIa -studien av Tourette syndrom godkändes av danska läkemedelsverket i maj 2021 och har nu fått godkännande från etikkommittén. Det enda utestående är kontraktet med de två klinikerna, Herlev och Bispebjerg sjukhus. På grund av en eftersläpning på den juridiska avdelningen i Region Hovedstaden (administrativ myndighet för de två sjukhusen) kan avtalen inte behandlas förrän om ca. 2 månader

Tourette-studien, som planerades att börja i september 2021, kommer därför att försenas till december då vi förväntar oss att avtalen skall varaundertecknade. Studien kommer att slutföras i slutet av 2022, och inte Q3 2022 som tidigare kommunicerats.

VD Peter Nordkild: ”Efter att ha genomfört vår fas II studie i menstruell migrän under toppen av pandemin och levererat resultat enligt schemat är denna fördröjning frustrerande. Men även om denna försening kommer olägligt, äventyrar det inte på något sätt vårt arbete. Vi har tillräcklig finansiering för att genomföra studien och är fokuserade på vårt slutmål – att tillhandahålla en säker och effektiv behandling som hjälper Tourette-patienter och deras familjer att behålla kontrollen över sina liv. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nordkild, vd, Asarina Pharma AB

Tel: +45 25 47 16 46

E-mail: peter.nordkild@asarinapharma.com

Om Asarina Pharma 

Asarina Pharma är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar Sepranolon för allopregnanolonrelaterade neurologiska tillstånd. Vår projektportfölj bygger på över 40 års forskning om allopregnanolonrelaterade neurologiska sjukdomar. Med vår nya familj av GAMSA-föreningar (GABA-Amodulerande steroidantagonister) strävar vi efter att leverera en ny generation av effektiva och säkra läkemedel för neuroendokrinologiska sjukdomar som fortfarande inte har någon behandling.

Denna information är sådan som Asarina Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2021 kl.1645

Fler artiklar om Asarina Pharma