Administrativ fördröjning hos offentlig myndighet orsakar mindre försening i fas IIa Tourette-studien

(Stockholm, september 16, 2021.) En administrativ fördröjning på grund av Covid-19 i Region Hovedstaden...