Ägarförändring i Calmark – Creades blir tredje största ägare

Creades AB (publ), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder, har tecknat och förvärvat B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner kronor i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”). Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktierna i Bolaget vilket innebär att Creades AB (publ) blir tredje största aktieägare i Calmark.

Transaktionen har skett i två steg, dels genom teckning i Calmarks företrädesemission som avslutades den 29 november 2019 med stöd av uniträtter, motsvarande 611 772 B-aktier och 203 924 teckningsoptioner av serie TO 2 B, vilka har överlåtits från grundare och styrelseordförande Mathias Karlsson. Därutöver har Creades AB (publ) förvärvat betalda tecknade units (BTU) från huvudägaren Lars Wingefors via bolaget Wingefors Invest AB, motsvarande 1 300 608 B-aktier och 433 536 teckningsoptioner av serie TO 2 B. Creades AB (publ) hade inget ägande i Calmark före emissionen.

Efter de genomförda transaktionerna innehar Creades AB (publ) 1 912 380 B-aktier, vilket motsvarar 7,61 procent av rösterna och 9,44 procent av aktiekapitalet i Calmark. Härutöver innehar Creades AB (publ) efter de genomförda transaktionerna 637 460 teckningsoptioner av serie TO 2 B i Bolaget. Wingefors Invest AB är fortsatt Bolagets största ägare med 22,75 procent av rösterna och 22,47 procent av aktiekapitalet (från 32,19 procent av rösterna och 35,31 procent av aktiekapitalet).

”Jag investerade tidigt i Calmark eftersom det är ett värmlandsföretag med en global marknad, starkt team och framförallt en produkt som gör skillnad för nyfödda oberoende var de föds på jorden. Att få erkända, långsiktiga ägare gör stor skillnad för alla noterade bolag. Det gläder mig därför att Creades vill bli en ny långsiktig storägare i Calmark. Det var självklart för mig att möjliggöra detta när förfrågan kom”, kommenterar Lars Wingefors.

”Medtech är ett prioriterat område för Creades. Calmark har kombinationen av en stark produkt som kan göra skillnad i vården av nyfödda barn och ett team med stor erfarenhet av försäljning och kommersialisering inom medtech. Bolaget befinner sig i ett intressant skede med CE-märkning, produktlansering och de första förväntade intäkterna det kommande året och vi ser fram emot att följa bolaget framöver”, säger John Hedberg, VD på Creades.

“Vi är väldigt glada att få välkomna Creades som ny ägare i Calmark. Det är mycket värdefullt för Bolaget att få ytterligare en långsiktig, välrenommerad ägare med bred erfarenhet av att utveckla bolag”, kommenterar Anna Söderlund, VD på Calmark.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare till Calmark i samband med transaktionerna.

För mer information om Calmark Sweden AB (publ), vänligen kontakta:
Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019. 8:55 CET.

Om Calmark Sweden AB
Calmark Sweden AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.