Agoras ansökan om avnotering godkänd

A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (”Agora” eller ”Bolaget”) har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie av serie B och preferensaktie från Nasdaq First North.

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Agoras ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel ska vara fredagen den 4 december 2018.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 20 fastigheter på 13 orter med en sammanlagd yta av 230 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 3,9 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se.