Marknadsmeddelande 280/18 – Information om företrädesemission i QuickCool AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (QUICK) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 22 november. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 23 november 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 3,00 SEK. En unit består av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption (3:10 à 1,00 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 28 november 2018 till och med den 10 december 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 28 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018.

Information om uniträtten:
Kortnamn: QUICK UR
ISIN-kod: SE0011985035
Orderbok-ID: 4RKH
CFI: RSIXXR
FISN: QUICKCOOL/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 28 november 2018
Sista handelsdag: 10 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: QUICK BTU
ISIN-kod: SE0011985043
Orderbok-ID: 4RKG
CFI: MCMUXR
FISN: QUICKCOOL/UT 3 AK + 1 TO
Handelsperiod: 28 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 november 2018.

Stockholm den 20 november 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com