Aktieanalys på IPO-aktuella Plexian – FinTech-bolaget med flera väldiversifierade intäktskällor

Plexian AB (”Plexian” eller ”Bolaget”) är ett FinTech-bolag med en färdigutvecklad plattform och ett första partnersamarbete på plats med 300 000 medlemmar. Under 2021 handlar det för Plexian om att utveckla samarbetet och öka antalet användare av betalningsplattformen Edge, parallellt med att ansluta ytterligare partners och nya användare. Givet ett bra grundarbete under 2021 kommer det skapa förutsättningar för att från år 2022 fokusera fullt ut på tillväxt och stigande marginaler. Tills år 2023 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 86 MSEK, vilket utifrån en viktad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 7 kr per aktie i ett Base scenario.

 
Läs fullständig aktieanalys här
 

 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Plexian. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.