Analyst Group: Aktieanalys på Luxbright – Patenterad teknik för nästa generations röntgenrör

Röntgenindustrin har länge präglats av låg bildupplösning, överflödig värme och begränsad teknik. Med sin patenterade teknik utvecklar Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) en ny typ av röntgenrör som med en kostnadseffektiv ”plug-and-play” lösning adresserar marknaden inom non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsinspektion och medicinsk radiologi. Luxbright är nu i kommersialiseringsfas och ämnar därför att genomföra en emission om 30,3 MSEK i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att skala upp verksamheten. Analyst Groups prognos med en omsättning om ca 55 MSEK år 2023, en applicerad målmultipel om P/S 3,0x och en diskonteringsränta om 16 % ger ett nuvärde om 3,5 kr per aktie.

 
Läs fullständig aktieanalys här
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Luxbright. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.