Almi Invest investerar i IPercept Technology som ger maskinerna längre liv

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i IPercept, som utvecklat en lösning för bättre övervakning av industriella maskiner och robotar. I emissionen på totalt 5,5 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till produktutveckling och försäljning.

Att ha en stabil övervakning av maskiner och robotar och att säkerställa deras prestanda är av stor ekonomisk betydelse för industrin. Det är viktigt att veta att allt fungerar som det ska, så att dyra stopp undviks, och det finns ett stort behov av att uppskatta slitage som kan leda till kostsamma problem.

IPercept har en lösning på detta problem där högkvalitativa mätdata och skräddarsydda algoritmer ger kunden tidig och handfast vägledning om en maskin eller robot avviker från sin normala gång. Genom att ha bra monitorering kan man minska den totala tiden då maskinen står still men även optimera underhållet och förbättra dess användande. Idag görs mycket underhåll i onödan som skulle kunna undvikas genom att säkerställa maskinernas slitage.

IPercepts produkt bygger på kommersialisering av fem års forskning på KTH, där man i samarbete med industrin jobbat med att hitta en lösning för problematiken kopplat till oförutsägbart slitage för verktygsmaskiner, industriella robotar, kranar med mera.

–  IPercepts lösning fyller ett stort behov hos industrin, då den säkerställer att allt fungerar som det ska i maskinparken och man undviker oplanerade samt kostsamma stopp i produktionen. Givet bolagets djupa teknologi och marknadspotential ser vi att det kan bli en attraktiv investering inom ett av Sveriges styrkeområden, säger Stina Wallmark, Investment Manager på Almi Invest.

IPercepts produkt består av hårdvara i form av sensorn och mjukvara i form av de algoritmer som analyserar data. Informationen visas på en dashboard där kunden kan tolka resultatet. Till en början säljs produkten som en tjänst, en fristående lösning som monteras på befintlig maskinpark. På sikt vill man även kunna sälja den direkt till tillverkarna av verktygsmaskiner och industriella robotar och bli en integrerad lösning.

–  Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling, påbörja försäljning till olika målkunder, lansera vår nya tjänsteportfölj och fortsätta produktutvecklingen med fokus på mjukvaran, säger Károly Szipka, vd på IPercept.  

För ytterligare information kontakta
Stina Wallmark, Investment Manager Almi Invest, tel 070 204 72 65, mail stina.wallmark@almiinvest.se

Károly Szipka, vd och grundare, IPercept, tel 073 673 78 25,  mail karoly@ipercept.io

Om Almi Invest
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen delfinaniserat av EUs strukturfonder.