Ny studie som använt Attanas teknologi för att utveckla syntetiska antikroppar har publicerats

Upptäckten av proteiner och peptider är nödvändig för flera kliniska diagnostiska tillämpningar, inte minst har det haft stor betydelse under pandemin. Användandet av antikroppar för just detektion inom diagnostik är en etablerad metod på grund av deras höga precision och specificitet. Däremot är deras kemiska- och fysiska egenskaper begränsade gällande hållbarhet och transport. Denna artikel beskriver utvecklingen av syntetiska antikroppar med högre stabilitet, samt motsvarande precision och specificitet som kommersiellt tillgängliga antikroppar.

Prof. Nicholls grupp på Linneuniversitet förklarar hur de har utvecklat polymer-nanopartiklar mot Oxytocin. De utmärkte nanopartiklarna med ljusspridning, skanning- och transmissionselektronmikroskopi och röntgenfotoelektonspektroskopi. För att bestämma precisionen och urvalet använde de Attanas Quartz Crystal Microbalance (QCM) teknologi, Attana Cell™ 200 instrument och visade en affinitet på 0.3nM jämfört med 0.02-0.2nM för kommersiella polyklonala antikroppar.

Arbetet vad delvis finansierad av KK-stiftelsen (Grant Nos: 20190114, 20170059).

Hela publikationen finns tillgänglig här: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/5/2534

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com